Navez - Portaels

Wijkcontract | Schaarbeek (2008 - 2012)

Dit contract voor de Berenkooi-wijk (Verboeckhovenplein) beslaat het gebied tussen de Lambermontlaan, het gemeentehuis en een deel van de Gallaitstraat. Deze wijk bestaat uit verschillende buurten waar eerder al een eigen contract of een wijkcontract heeft gelopen.

Het wijkcontract draait onder andere om de volgende projecten:

 • 26 nieuwe woningen bouwen, waarvan 12 geconventioneerde;

 • de openbare ruimte opknappen door verlichting aan te brengen, bomen te planten, straten te herstellen, de verbindingen met het Josaphat-park en de groenwandeling (Mon Plaisirlaan) te verbeteren, de historische as Sint-Maria te versterken en de doorstroming op het Verboeckhovenplein te bevorderen;

 • een crèche en een sportzaal bouwen en een wijkcentrum renoveren;

 • kunstprojecten en evenementen organiseren om de wijk een impuls te geven;

 • de sociale cohesie versterken dankzij een betere integratie en emancipatie van de vrouwen;

 • werkzoekenden persoonlijke begeleiding bieden in overleg met het bedrijfsleven.

Bij de stoep- en gevelrenovaties en de thuishulp voor ouderen zal samen worden gewerkt met verschillende sociale ondernemingen.


© Marc Detiffe - MRBC / MBHG - 2014
© Marc Detiffe - MRBC / MBHG - 2014
© 2DVW Architecten
© Marc Detiffe - MRBC / MBHG - 2014
 • Volmaakt
 • Projectontwerp
 • Voorproject

Begroting

10 826 752,04 €

2 774 372,36 €

2 750 000,00 €

16 351 124,40 €

Informatie

 • 25 woningen
 • 9m² zonnepanelen
 • Tank voor 25.315 liter regenwater
 • 100 moestuinen
 • 42 plaatsen in 1 kinderdagverblijf
 • 23 geplante bomen
 • 1289m² groendaken
 • 16 socio-economische projecten