Masui

Duurzaam Wijkcontract | Brussel (2010 - 2014)

Dit contract beslaat een gebied tussen de Groendreef en de Masui-, de Paleizen-, de Stephenson- en de Navez-straat. Deze slechts deels bewoonde wijk telt een groot aantal bedrijfscomplexen waarvan sommige leegstaan.

Het Duurzame Wijkcontract draait onder andere om de volgende projecten:

 • een groenstrook, het historische traject van de Zenne, inrichten als een langwerpig voetgangerspark dat de Masui-wijk met het stadscentrum verbindt;

 • langs deze nieuwe "Zenne-as" ruim 40 woningen bouwen of renoveren volgens de passief- of laagenergienormen en collectieve moestuinen aanleggen;

 • woningleegstand en huisjesmelkerij tegengaan;

 • wijkvoorzieningen aanbieden, zoals de uitbouw van een basisschool, een gymnastiekzaal, een crèche, een jeugdhuis, een centrum voor sociale cohesie en een dienstenplatform voor gezinnen;

 • een reeks beroepsopleidingen opzetten;

 • meer buitenschoolse activiteiten en huiswerkbegeleiding aanbieden;

 • een Community Land Trust introduceren, een alternatief systeem voor betaalbare koopwoningen;

 • jongeren naar de arbeidsmarkt begeleiden;

 • initiatieven opstarten om alle bewoners bij het leven in de wijk te betrekken.

Dit programma kan synergieën opleveren met het aangrenzende wijkcontract "Navez-Portaels", dat in 2008 in Schaarbeek van start is gegaan.


© Serge Brison - MRBC / MBHG - 2016
© Serge Brison - MRBC / MBHG - 2016
© MRBC / MBHG - 2013
© 2010
 • Werffase
 • Voorproject

Begroting

10 939 180,02 €

11 056 597,64 €

2 750 000,00 €

24 745 777,66 €

Informatie

 • 70 woningen
 • 84m² zonnepanelen
 • Tank voor 132.600 liter regenwater
 • 1 moestuin
 • 44 plaatsen in 1 kinderdagverblijf
 • 5 geplante bomen
 • 1348m² groendaken
 • 24 socio-economische projecten