Drie nieuwe Duurzame Wijkcontracten voor 2018-2023

Voor 2018 koos de regering de perimeters "Peterbos" in Anderlecht, "Westpark" in Sint-Jans-Molenbeek en "Stephenson" in Schaarbeek.

De nieuwe oproep tot het indienen van kandidaturen m.b.t. de 9e reeks DWC was opnieuw een groot succes; er werden 7 kandidaturen ingediend door de gemeenten Anderlecht, Brussel, Etterbeek, Koekelberg, Molenbeek, Schaarbeek en Ukkel. Net als bij de 8ste reeks - waarvan de definitieve programma's in maart bij de regering worden neergelegd - tonen het aantal kandidaten en de kwaliteit van de ingediende dossiers voor deze 9de reeks het belang aan van dit gewestelijk instrument voor stedelijke ontwikkeling en voor het verbeteren van de levensomstandigheden van de inwoners van de ZSH (zone voor stedelijke herwaardering).

De laureaten van de 9e reeks van de "Duurzame wijkcontracten 2018-2023/2025" zijn respectievelijk:

Anderlecht "Peterbos": de voorgestelde perimeter is het Peterbospark, dat zich met zijn 18 sociale woonblokken onderscheidt door een stedelijke wijkstructuur die kenmerkend is voor de verstedelijking van de grote gehelen uit de jaren ‘60 en ‘70. “Wij zijn bijzonder enthousiast over de keuze van deze perimeter", zo benadrukte minister-president Rudi Vervoort, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling. “Ze stelt ons voor de allereerste keer sinds de invoering van de wijkcontracten in staat om te werken op een zowel unieke als symbolische perimeter waarin dezelfde problematiek voorkomt die we ook aantreffen op andere soortgelijke locaties in Brussel. De oriënteringen en de selectie van de definitieve projecten zullen dus ook worden vernieuwd”. In deze perimeter is nooit een duurzaam wijkcontract uitgevoerd. De operaties en concrete acties zullen vernieuwend zijn en maken het mogelijk om oplossingen te vinden voor het probleem van de openbare ruimten aan de voet van de sociale woontorens in het algemeen, en voor de gemengde voorzieningen van collectief belang (sport, jeugd, 3de leeftijd, cultuur, enz.) in het bijzonder, maar ook om de sociale samenhang in dit dichtbevolkte gebied te versterken. “Dat is ook symbolisch gezien een sterk teken dat de openbare besturen opnieuw willen investeren in deze grote gehelen”, aldus de minister-president.

Sint-Jans-Molenbeek “Westpark”: Molenbeek heeft een perimeter rond het Weststation voorgesteld. Hoewel dit gebied in het verleden al genoten heeft van wijkcontractprogramma's, heeft de wijk nog steeds behoefte aan stadsvernieuwing, zoals blijkt uit de meeste indicatoren van deze kandidaatstelling. “De werkzaamheden rond de topografische breuklijn van het Weststation, die voorheen niet in aanmerking kwamen in de wijkcontracten, zijn een troef voor deze perimeter”, benadrukt Rudi Vervoort. “Het is een mooie kans voor dit gebied langs de spoorlijn L28 om tegelijkertijd aan verschillende gewestelijke hefbomen te werken", aldus de minister-president. Deze perimeter, die ondanks de opeenvolgende beleidslijnen inzake renovatie nog steeds weinig gestructureerd is, haalt tegelijkertijd voordeel uit de grote werken aan het GGB Weststation, dat geselecteerd is als één van de tien prioritaire territoriale ontwikkelingspolen van de huidige legislatuur, maar ook uit een programma van 22 miljoen euro in het kader van het "stadsvernieuwingscontract Weststation", waarvan de uiteindelijke inhoud voor het einde van het jaar door de regering zal worden goedgekeurd. Dit nieuwe duurzame wijkcontract maakt het mogelijk om zowel fysieke als sociale ontwrichting in de buurt aan te pakken.

Schaarbeek “Stephenson”: de voorgestelde perimeter strekt zich uit langs weerszijden van het Stephensonplein en wordt afgebakend door de spoorwegen, het Liedtsplein, het Paviljoenplein en de Berenkuil. Deze ingesloten perimeter kwam 20 jaar geleden al aan bod in het WC Paviljoen (1997-2001) en vervolgens gedeeltelijk in het DWC Koningin-Vooruitgang, en vergt nieuwe aandacht. “Dit voormalige industriegebied, met zijn behoefte aan grote groene ruimten, de potentiële werkzaamheden op grote percelen en de verbinding met de infrabelsite hebben de leden van mijn regering overtuigd. De indicatoren wijzen op een bevolking in moeilijkheden, en de komst van verschillende grote vastgoedprojecten binnen en rond de perimeter - waaronder verschillende scholen en nieuwe Citydev-woningen - zal die bijzonder interessant maken", besluit minister-president Rudi Vervoort.

De gemeenten Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek hebben nu bijna een jaar de tijd om hun operationeel programma op te stellen en uit te werken, zodat het uiterlijk op 30 november 2018 ter goedkeuring aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering kan worden voorgelegd. Vervolgens beschikken ze over 50 maanden om hun programma te verwezenlijken en 30 bijkomende maanden voor de voltooiing van de werven. Het Gewest financiert de projecten voor een bedrag van 42,375 miljoen euro, dat evenredig wordt verdeeld tussen de drie geselecteerde perimeters.