De nieuwe Brusselse Regering legt de eerste drie duurzame wijkcontracten vast in de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Schaarbeek

 

De Brusselse Regering selecteerde de drie laureaten van de tiende reeks Duurzame Wijkcontracten. De perimeters « De woonvriendelijke stationsbuurt » in Sint-Gillis, « Bizet » in Anderlecht en « Heuveltje » in Schaarbeek vormen samen de eerste trein wijkcontracten voor de Brusselse Regering, die de opwaardering van de wijken ziet als belangrijke hefboom om de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren. De drie gemeenten krijgen elk een subsidie van 142.500 euro voor de uitwerking van hun programma en een budget van 14.125.000 euro voor de uitvoering ervan.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt sinds 1993 gebruik van Wijkcontracten, die in 2010 meteen ook duurzaam werden. Elk jaar doet het Gewest op initiatief van zijn Minister-President Rudi Vervoort een oproep tot kandidaturen bij de Brusselse gemeenten om nieuwe perimeters vast te leggen die in aanmerking komen voor de uitwerking van een programma voor een duurzaam wijkcontract. De oproep tot kandidaatstelling voor de tiende reeks duurzame wijkcontracten bevestigt opnieuw hoe belangrijk dit gewestelijk stadsherwaarderingsinstrument is voor de gemeenten, zowel voor de stadsontwikkeling als voor de leefomgeving van de inwoners van de zone voor stedelijke herwaardering (ZSH). Net zoals bij de achtste en negende reeks moet worden gewezen op het aantal ingediende dossier en de kwaliteit hiervan – er zijn 8 dossiers ingediend door de gemeenten Anderlecht, Brussel, Etterbeek, Koekelberg, Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost en Schaarbeek.

Verbetering van het leefmilieu, woningproductie, klimaatprioriteiten, sociale cohesie, circulaire economie, toegang van elke burger tot verkeersluwe en groene openbare ruimten, buurtinfrastructuur, en dan met name in de vorm van plaatsen in de kinderopvang onder drie jaar, burgerparticipatie: dit zijn de doelstellingen die de gewestregering nastreeft met deze nieuwe selectie.

De laureaten van de tiende reeks van de "Duurzame wijkcontracten 2020-2025/2027" zijn respectievelijk:

Sint-Gillis « De woonvriendelijke stationsbuurt » : deze perimeter omvat het Zuidstation en zijn omgeving op het grondgebied van Sint-Gillis. De perimeter omvat een sociaal zeer kansarme zone die volledig ingesloten is en ligt in de nabijheid van grote stedelijke polen. De klemtoon ligt op een globale visie voor de wijk, met onder meer inspanningen op het vlak van mobiliteit en openbare ruimten. « Wij zien nauw toe op deze zeer prioritaire zone die centraal staat in een globale dynamiek van lopende plannen (RPA Zuid, richtschema enz.), die de komende jaren nog verder moet aansterken » benadrukt Minister-President Rudi Vervoort, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing.

Anderlecht « Bizet » : in deze perimeter is nooit een duurzaam wijkcontract uitgevoerd aangezien hij pas in 2016 voor het eerst is opgenomen in de zone voor stedelijke herwaardering. Het gaat om een kwetsbare wijk die ligt ingesloten tussen meerdere fysieke barrières zoals het kanaal en de Bergensesteenweg, gelegen nabij Biestebroek, een wijk in volle ontwikkeling. Uit het dossier blijkt de noodzaak om in te werken op huisvesting, op nieuwe infrastructuur en op de renovatie van straten en groene ruimten tot een kwalitatief hoogstaande openbare ruimte en er een betere sociale cohesie en een positief gemeenschapsleven tot ontwikkeling te brengen om de kwalitatieve reconversie van de naburige wijken bij te benen. Rudi Vervoort is enthousiast over deze keuze « omdat we hier voor de eerste keer sinds de wijkcontracten bestaan, kunnen inwerken op een perimeter van de tweede kroon met een semi-industriële structuur. »

Schaarbeek « Heuveltje » : In deze zone zijn weliswaar vroeger al wijkcontracten uitgevoerd, maar de wijk blijft prioritair door haar grote behoefte aan stadsherwaardering zoals blijkt uit de meeste statistische indicatoren voor deze kandidatuur (een gebrek aan groene ruimten in een zeer dichtbevolkte wijk met een behoefte aan uitbreiding van het sociale woningenbestand van vrijwel 271%). De site is interessant met het oog op de verlenging van de dynamiek die reeds op gang is gebracht in de onmiddellijke omgeving. Het dossier identificeert zeer duidelijk de openbare ruimten die opnieuw ingericht moeten worden, en dan met name het Lehonplein, waarop nooit eerder is ingewerkt, en het Koningin-Groenpark. « Zowel de indicatoren die wijzen op een bevolking in moeilijkheden als het samenvallen van meerdere projecten op grotere schaal (het Stadsvernieuwingscontract Brabant Noord, de Koninklijke Sint-Maria-as, de metrolijn Noord) maken deze perimeter bijzonder interessant », besluit Minister-President Rudi Vervoort.

Videopresentatie van de diagnose van de DWC Heuveltje uitgevoerd door het studiebureau LAB 705 en blootgesteld aan de bewoners tijdens het Wijkcommissie op 12 mei 2020 :

 

Vanaf 1 november beschikken de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Schaarbeek over bijna een jaar de tijd om een operationeel programma samen te stellen en het uiterlijk op 31 oktober 2020 ter goedkeuring aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor te leggen. Vervolgens beschikken ze over 50 maanden om hun programma te verwezenlijken en 30 bijkomende maanden om de werven te voltooien. Het Gewest financiert de projecten voor een bedrag van 42,375 miljoen euro, dat in gelijke delen verdeeld wordt over de drie geselecteerde perimeters voor de periode 2020-2025/2027.