Twee nieuwe Duurzame Wijkcontracten voor 2016-2020

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft de selectie van twee nieuwe wijken goedgekeurd die gewestelijke financiële steun zullen ontvangen in het kader van de duurzame wijkcontracten. Het gaat over volgende wijken:

  • "Atheneum" In Elsene
  • "Pogge" in Schaarbeek

Ze ontvangen elk een gewestelijke tegemoetkoming van 14.125.000 euro. Elke gemeente medefinanciert het programma ten belope van minstens 5%. Een bijkomende subsidie van 100.000 euro wordt toegewezen aan de studie van het basisdossier.

"Atheneumwijk": het Fernand Cocqplein vormt het middelpunt van de voorlopige perimeter en wordt doorkruist door verschillende assen  : de Kruisstraat, de Tulpstraat, de Majoor René Dubreucqstraat en een gedeelte van de Troonstraat. De verschillende problematieken waarmee de wijk te kampen heeft worden onderzocht: het gebrek aan kwaliteitsvolle openbare ruimte en plaatsen waar jongeren zich na de schooluren kunnen bezighouden, de noodzaak om de samenhang van de wijk te versterken door in te grijpen tegen de "ondoordringbare barrières"  en door het dichten van de stedelijke breuken tussen de Europese wijk, Hoog-Elsene en de Louizawijk. 

"Poggewijk": de voorlopige perimeter strekt zich uit rond het Poggeplein en de Haachtsesteenweg en reikt tot aan het Houffalizeplein, de Louis Bertrandlaan en de Generaal Eenensstraat. Deze wijk maakte al deel uit van het wijkcontract Jeruzalem van 2003-2006. Deze eerste renovatiefase moet worden gevolgd door het herstellen van het evenwicht in de openbare ruimtes ten voordele van de bewoners, de verbetering van het wijkleven, met name door het ontwikkelen van de reeds aanwezige dynamiek inzake duurzaam voedsel, “stadshechtingen” langs bebouwde voorgevels om stadskankers en braakliggende gronden aan te pakken, de ontwikkeling van degelijke en kwaliteitsvolle huisvesting en ten slotte perspectieven openen naar grote operaties buiten de perimeter.

 In 2016 zal er negen maanden worden gewerkt aan de uitwerking van het programma voor stedelijke vernieuwing voor elk van de perimeters. Dat programma zal met name een volledige en transversale diagnose van de wijk bevatten. De fase van de uitvoering zal in 2017 van start gaan en vier jaar in beslag nemen.