Stadsvernieuwingscontracten

De Stadsvernieuwingscontracten zijn gebaseerd op het geheel van positieve ervaringen uit het verleden en in het bijzonder op de Duurzame Wijkcontracten. Hun voornaamste doel is echter om onder meer, zonder de beperkingen van de bestaande tools, interventies mogelijk maken in zones die op het grondgebied van meerdere gemeenten liggen, via brede samenwerking tussen de gemeenten en het Gewest .

De vijf Stadsvernieuwingscontracten (SVC) van deze legislatuur, waarvoor 110 miljoen euro voorbehouden werd, streven deze doelstellingen duidelijk na. Gemiddeld zal elk SVC een toelage ontvangen van € 22 000 000.

Het stadsvernieuwingscontract omvat een combinatie van stadsvernieuwingsoperaties op het vlak van vastgoed, sociale economie, openbare ruimte en leefomgeving, die zowel door gewestelijke als door gemeentelijke operatoren gedragen moeten worden op een gebied dat binnen de Zone voor Stadsherwaardering ligt en dat de gemeentegrenzen overschrijdt.

Voortaan zullen twee contracttypes bestaan:

  • de Duurzame Wijkcontracten, waarbij op initiatief van een gemeente, stadsherwaarderingsoperaties gevoerd worden op het niveau van de wijk;
  • de Stadsvernieuwingscontracten, waarbij de operaties gevoerd worden op het niveau van meerdere wijken op het grondgebied van verschillende gemeenten, op initiatief van het Gewest of van een van de betrokken gemeenten, afhankelijk van de operaties.

 

Het Gewest zal instaan voor de algemene coördinatie van de Stadsvernieuwingscontracten. Voor de operationele uitvoering echter werken gewestelijke en gemeentelijke operatoren samen,

  • naargelang de geografische ligging van de operaties en de specialisatie van bepaalde operatoren (Bru Mob, MIVB, Leefmilieu Brussel, CityDev, BGHM, OVM, ...),
  • maar ook om bijvoorbeeld obstakels aan te pakken die met de gemeentegrenzen te maken hebben.