Acties voor en door de burgers

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert men het beleid rond stadsvernieuwing niet vanuit een “ivoren toren”. Voordat er een beslissing genomen wordt, worden de Brusselaars geraadpleegd en aangemoedigd om actief aan de veranderingsprojecten deel te nemen.

Om de Duurzame Wijkcontracten uit te denken en toe te passen heeft het Gewest ervoor gekozen de burger centraal te plaatsen binnen het initiatief: wat wil hij? Wat zijn de behoeften? Wat zijn de prioriteiten? Hoe kan hij actief deelnemen aan de verandering van de wijk?

 

Raadpleging en overleg

  • Voor elk Duurzaam Wijkcontract wordt er veelvuldig overlegd met de plaatselijke bevolking. Samen met de bewoners wordt de evolutie van de wijk in de tijd geschetst. Eerst wordt het sociale klimaat en de bijzonderheden ervan bestudeerd, nadien wordt een gedetailleerde diagnose van de wijk gesteld en deze kan als basis dienen voor de uitwerking van de specifieke projecten. Zo komt men bijvoorbeeld te weten of de inwoners gemakkelijk toegang hebben tot gezondheidszorg, groene ruimten, ontspanningsruimten of buurtwinkels, … met andere woorden tot alles waaruit de dynamiek van een wijk bestaat.

 

Rekening houden met de realiteiten van het terrein

  • De analyse van de behoeften bestaat eveneens uit de diagnose van de lokalisatie van de wijk ten opzichte van haar buurt, het soort bevolking dat er woont, haar percentage woningen, arbeidsplaatsen, openbare infrastructuren en mobiliteitsvoorzieningen.

 

Een continue participatie

  • De inwoners van de wijk voor wie een contract bedoeld is, worden niet alleen bevraagd bij de uitwerking van het programma. Tijdens de hele operationele fase van het Duurzame Wijkcontract kunnen zij elk project volgen, hun mening geven en eventuele wijzigingen vragen.

 

De gezelligheid herstellen

  • De Duurzame Wijkcontracten bundelen de energie van de burgers. Het geheel daarvan is meer dan de som der delen! Zij versterken de mogelijkheden van de inwoners om betrokken te zijn bij het leven in de wijk, bevorderen de gezelligheid en spelen een essentiële rol in het sociale leven. Een actief burgerschap bevorderen is ook één van de sleutels tot het succes van deze contracten.

 

Communicatie en aandacht in de media

  • De resultaten van deze talrijke acties worden aan alle inwoners meegedeeld. Er worden verschillende hulpmiddelen gebruikt ter bevordering van deze communicatie: websites, brochures (zoals deze), plaatselijke kranten, informatie van de gemeente en/of van wijkverenigingen, mediacampagnes, enz.