De wijkcommissie

Voor elk Duurzaam Wijkcontract moet een wijkcommissie opgericht worden. Het draagt bij tot het definiëren van de doelstellingen van elk Duurzaam Wijkcontract, zowel op het niveau van de uitwerking van het programma als op het niveau van de uitvoering ervan.

 

De wijkcommissie wordt opgericht tijdens de eerste algemene vergadering van de wijk.

In de commissie zitten de inwoners van de perimeter, vertegenwoordigers van het plaatselijke verenigingsleven, handelaars uit de wijk en de verschillende overheden (gewest, gemeente, enz.), zoals in onderstaand schema geïllustreerd wordt.

Om bij te dragen tot het definiëren van de doelstellingen van het contract kan het in werkgroepen opgesplitst worden.

Zijn rol bestaat er ook in de operaties van het wijkcontract te volgen en dit gedurende de hele operationele fase.

De wijkcommissie wordt door de gemeente minstens vier keer samengeroepen bij de uitwerking van het programma, minstens twee keer per jaar tijdens de uitvoering ervan en minstens twaalf keer gedurende de volledige looptijd van de uitvoering van het programma. Tijdens de implementatie van het programma roept de gemeente de wijkcommissie minstens één keer per jaar.

 

 

Zoals men kan opmerken bestaat deze wijkcommissie uit acht inwoners die alle inwoners van de desbetreffende perimeter vertegenwoordigen. Zij worden door de algemene vergadering van de wijk verkozen.

Zie ook pagina "Deelnemen"