De wijkcommissie

Voor elk Duurzaam Wijkcontract moet een wijkcommissie opgericht worden. Het draagt bij tot het definiëren van de doelstellingen van elk Duurzaam Wijkcontract, zowel op het niveau van de uitwerking van het programma als op het niveau van de uitvoering ervan.

 

De wijkcommissie wordt opgericht tijdens de eerste algemene vergadering van de wijk.

In de commissie zitten de inwoners van de perimeter, vertegenwoordigers van het plaatselijke verenigingsleven, handelaars uit de wijk en de verschillende overheden (gewest, gemeente, enz.), zoals in onderstaand schema geïllustreerd wordt.

Om bij te dragen tot het definiëren van de doelstellingen van het contract kan het in werkgroepen opgesplitst worden.

Zijn rol bestaat er ook in de operaties van het wijkcontract te volgen en dit gedurende de hele operationele fase.
De wijkcommissie wordt minstens vier keer samengeroepen bij de opmaak van het programma en minstens vier keer per jaar tijdens de uitvoering ervan.

 

 

Zoals men kan opmerken bestaat deze wijkcommissie uit acht inwoners die alle inwoners van de desbetreffende perimeter vertegenwoordigen. Zij worden door de algemene vergadering van de wijk verkozen.

Zie ook pagina "Deelnemen"