Werking

Een Duurzaam Wijkcontract wordt uitgevoerd tijdens een welbepaalde en korte periode. Het is het resultaat van een partnerschap tussen verschillende personen en verschillende overlegrondes met de inwoners.

 

De tijdlijn

 

  • Voor de operationele fase werkt men een jaar aan de uitwerking van het programma: de samenstelling van het basisdossier met daarin de analyse van de bestaande situatie en de behoeften (met een eventuele verlenging van 3 maanden);
  • De operationele fase is gespreid over 50 maanden voor vastgoed-, leefmilieu- en sociaaleconomische operaties en de heraanleg van openbare ruimten (met een eventuele verlenging van 6 maanden);
  • Bij de afronding van de operationele fase wordt 30 maanden uitgetrokken voor de afwerking van bepaalde werven.

 

De uitwerking van het dossier

Tijdens het eerste jaar van de samenstelling van het basisdossier (jaar 0) zijn er verschillende etappes voorzien. Zij bestaan hoofdzakelijk uit:

  • een studie uitgevoerd door een studiebureau dat belast is met het maken van de diagnose van de bestaande situatie van de wijk en het definiëren van een programma van stadsvernieuwing;
  • de aanstelling van een projectleider en een begeleidingscomité die deze studie volgen;
  • overlegvergaderingen met de inwoners van de wijk, waaronder minimum 3 algemene vergaderingen en minimum 4 vergaderingen van het Wijkcommissie  , een « diagnosewandeling» door de wijk en participatiedagen;
  • de afwerking van het basisdossier (samengesteld op basis van de studie en de overlegvergaderingen) en de voorlegging van het dossier aan de bevolking;
  • de aanneming van het dossier, het nazicht en de goedkeuring ervan door de voogdijoverheden.