Milieudimensie

Het beleid inzake Duurzame Wijkcontracten plaatst de milieubenadering centraal in alle versterkingsacties.

 

Elk Duurzaam Wijkcontract moet immers in elk van haar projecten een milieudimensie integreren.

Zo voldoen de vastgoedoperaties aan criteria inzake hoge energieprestaties: “passiefnorm” voor nieuwbouw en “lage-energienorm” voor renovaties.

De openbare ruimten worden met milieuvriendelijke materialen gerenoveerd, het verbruik van de verlichting wordt beheerd en het regenwater wordt optimaal benut. Deze verschillende tussenkomsten zijn eveneens gericht op de afvalvermindering en het afvalbeheer, het behoud en zelfs de toename van de biodiversiteit, de aanleg van tuinen en gemeenschappelijke moestuinen, en de sanering van gronden.

Op sociaal vlak hebben de tussenkomsten tot doel om, naast de gerichte acties ten gunste van de jeugd en de acties om toegankelijkheid te waarborgen voor mensen met een handicap, de banden tussen alle wijkbewoners aan te halen en de solidariteit tussen de generaties te stimuleren. Het bevorderen van levenswijzen die aansluiten bij de thema’s van duurzame ontwikkeling wordt eveneens sterk aangemoedigd: informatieantennes, animatie, didactisch materiaal, onderwijs, enz.

De ondersteuning van werkgelegenheid en economische activiteiten is een echte uitdaging in de kwetsbare wijken, net daar waar de werkloosheid zeer hoog is. Het doel van de projecten hier is onder andere de inschakelingsondernemingen te helpen en de jongeren en werkzoekenden op te leiden, met name in beroepen die nauw aansluiten bij een Duurzame Stad, zoals ecologisch bouwen, de installatie van systemen die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, tuinieren, stadslandbouw, openbare netheid, enz.