Deelnemen

Bent u geïnteresseerd in het programma van het Duurzame Wijkcontract dat aan uw wijk is toegewezen?
U wenst zich gewoon te informeren of u als burger meer in te zetten voor de uitwerking en follow-up van de uitvoering van dit programma?

Er worden u verschillende mogelijkheden geboden om inlichtingen in te winnen en/of deel te nemen aan de overlegorganen.

 

 

Zich informeren

  • De beste manier om zich te informeren is regelmatig op deze sitete kijken, vooral de rubriek News ». U vindt er regelmatig de laatste nieuwtjes over de lopende Duurzame Wijkcontracten.
  • Ook in de pers wordt regelmatig verslag uitgebracht over de lopende programma’s, vooral wanneer een project klaar en operationeel is.
  • Op de sites van gemeenten die Duurzame Wijkcontracten op hun grondgebied hebben, is een pak informatie te vinden. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt. De gemeenten publiceren ook brochures rond deze onderwerpen.
  • Bovendien kunt u contact opnemen met de netwerken van de plaatselijke ontwikkeling van uw wijk, zoals de plaatselijke opdracht of het Netwerk Wonen.
  • Talrijke wijkverenigingen organiseren ook regelmatig animatie met als voorwerp de lopende projecten in het programma van uw wijk. Aarzel niet om deze animatie bij te wonen.Deelnemen

Als inwoner van de wijk of de onmiddellijke nabijheid van de wijk waarop een contract betrekking heeft, worden u drie mogelijkheden geboden om deel te nemen aan de uitwerking en/of uitvoering van het programma...

  • Iedereen is welkom op de algemene wijkvergaderingen. Ze vinden minstens drie keer plaats tijdens de uitwerking van het programma, minstens één keer per jaar bij de uitvoering ervan en minstens zes keer lopende de ganse uitvoeringstermijn, en minstens twee keer in de ganse implementatietermijn.
  • Deelnemen aan de wijkcommissie die bestaat uit (onder andere) acht inwoners die iedereen vertegenwoordigen die in desbetreffende perimeter woont. Deze inwoners worden door de algemene vergadering aangesteld op basis van kandidaatstelling.
  • Meewerken aan meer informele participatie-initiatieven tijdens elke etappe van het proces: ‘diagnosewandelingen’, workshops, projectbezoeken die in andere wijken worden afgelegd, permanenties op de openbare ruimte, feestelijke en ludieke activiteiten, enz.
  • Zijn mening uiten tijdens openbare onderzoeken en overlegcommissies die door de gemeente georganiseerd worden tijdens de uitwerking en uitvoering van het programma

 

Meer weten ? Neem contact op met uw gemeentebestuur!