Duurzame Wijkcontracten

In heel wat verzwakte Brusselse wijken heeft men nood aan politici om de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren: woningen, openbare ruimten, voorzieningen, economische activiteit en een beter leefmilieu. De Duurzame Wijkcontracten zijn er om de wijken te versterken door op deze behoeften in te spelen.

Het duurzaam wijkcontract is een actieplan dat beperkt is in tijd en ruimte. Het wordt afgesloten tussen het Gewest, de gemeente en de inwoners van een Brusselse wijk. Het legt een programma vast van te verwezenlijken interventies met een welbepaalde begroting.

 

De prioriteiten

 

In de geest van “versterking van de wijken” zijn de projecten die in het kader van de Duurzame Wijkcontracten worden uitgevoerd, voornamelijk gestructureerd om in te spelen op cruciale behoeften inzake het bouwen of renoveren van woningen, de heraanleg van openbare ruimten, de verbetering van het leefmilieu, de totstandkoming van buurtinfrastructuren en de versterking van het sociale leven binnen de wijken. Bovendien ondersteunen zij ook bepaalde economische of commerciële activiteiten.

 

De milieudimensie

 

In elk programma moet men ook een aantal vereisten integreren op het vlak van de energieprestaties van gebouwen, maar ook inzake de ontwikkeling van voorbeeldprojecten rond energiebesparing, het beheer van water en biodiversiteit, afvalbeheer, enz.

 

Een participerend en sociaaleconomisch kader

 

Dankzij een participatievoorziening zijn de inwoners, de verenigingen en de gemeenten nauw betrokken bij de verschillende projecten die in elk programma uitgevoerd worden, vandaar ook de naam “contract”. Op sociaaleconomisch vlak worden verschillende acties ten gunste van jongeren en mensen met een handicap op touw gezet. Deze acties dragen bovendien ook bij tot de ontwikkeling van nieuwe milieuberoepen in de bouwsector, inschakelingsondernemingen, enz.

Meer weten? Klik op onderstaande links