Vijf soorten acties

 

De Duurzame Wijkcontracten, een geheel van acties binnen vijf belangrijke interventiedomeinen.

 

Huisvesting

 • Bouw van woningen die in de eerste plaats bestemd zijn voor lage en middelgrote inkomens.
 • Naleving van de criteria voor ecologisch bouwen: “passiefnorm” voor nieuwbouw en “lage-energienorm” voor renovaties.
 • Aanpassing van bepaalde woningen aan de specifieke behoeften van mensen met een handicap.

Buurtvoorzieningen en infrastructuren

 • Prioriteit geven aan voorzieningen en infrastructuren voor kinderen en jongeren.
 • In elk programma minstens één nieuwe structuur voor kinderopvang.
 • Inrichting, uitbreiding of heraanleg van speelpleinen en recreatieterreinen.

De openbare ruimten

 • Verbetering van de gezelligheid en toegankelijkheid van openbare ruimten.
 • Prioriteit geven aan actieve verplaatsingswijzen, aanleg van voetgangerszones, enz.
 • Aanleg van nieuwe groene ruimten.
 • Betere toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit.

Sociaaleconomische acties

 • Steun aan de socio-professionele inschakeling en aan de opleiding van werkzoekenden.
 • Bewustmaking van de inwoners rond energiebesparing en respect voor het milieu.
 • (Buiten)schoolse ondersteuning (bijv.: huiswerkscholen).
 • Preventie van moeilijkheden in verband met de adolescentie.
 • Verbetering van de sociale cohesie.
 • Verbetering van de openbare netheid.

Productieve, economische en commerciële ruimten

 • Bouw of verbouwing van ruimten bestemd voor buurtondernemingen en winkels.
 • De oppervlakte van elke ruimte mag niet groter zijn dan 500 m² per exploitatie en elke ondersteunde winkel bevindt zich binnen of aan de rand van een bestaande handelskern.