Technische en architecturale diensten

Daar de Duurzame Wijkcontracten aan een reeks milieucriteria moeten voldoen, stelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschillende soorten expertises voor en dit ten gunste van de gemeenten die bij de contracten betrokken zijn.


Om de opdrachtgevers, die belast zijn met de vastgoedprojecten, te helpen, stelt het Gewest hen deskundigen ter beschikking die hen moeten bijstaan bij de werkzaamheden :

  • De facilitator Duurzame Wijken biedt logistieke steun en multidisciplinaire bijstand: juridisch, financieel, stedenbouwkundig, enz.
  • De EPB-architect beantwoordt de vragen omtrent de ordonnantie houdende de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen (PEB), die van kracht werd in juli 2008.
  • De Bouwmeester heeft als opdracht de kwaliteit en de diversiteit van de architectuur binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals de integratie ervan in zijn omgeving, te bevorderen en te verbeteren.