Westoevers

Wijkcontract | Molenbeek (2007 - 2011)

Dit contract beslaat grofweg het gebied ten zuiden van de Gentsesteenweg, aan weerszijden van de spoorweg. In het westen loopt het tot aan de Brigade Pironlaan en in het oosten tot aan de Karper- en de Vier Windenstraat.

Deze wijk telt een groot aantal vervallen of onhygiënische woningen en is vrijwel volledig verstoken van groenruimtes.

Het wijkcontract draait onder andere om de volgende projecten:

 • 55 nieuwe woningen bouwen, waarvan 25 geconventioneerd;

 • de openbare ruimte opknappen door een plein en een kruispunt herin te richten, een park aan te leggen, stoepen en straten te herstellen, stadsmeubilair te plaatsen en de verkeersoverlast tegen te gaan;

 • twee crèches en een opleidingscentrum openen, voorzieningen treffen voor het beheer van het recreatieve park Menin;

 • jongeren, jonge gezinnen, alleenstaanden, enz. uitzicht bieden op onderdak bij ouderen met onbenutte woonruimte;

 • onbewoonbaarheid tegengaan, werkzoekenden ondersteunen;

 • de wijk vergroenen en schoner maken;

 • acties opzetten om de wijk weer een identiteit te geven;

 • een huiswerkschool ondersteunen.

Deze wijk valt deels samen met het gebied van twee reeds afgesloten wijkcontracten, namelijk "Hertogin" en "Crystal-Zwarte vijvers".


© Marc Detiffe - urban.brussels - 2013
© Georges De Kinder - urban.brussels - 2015
© Marc Detiffe - urban.brussels - 2013
© Marc Detiffe - urban.brussels - 2013

Begroting

8 129 581,05 €

716 922,53 €

3 125 000,00 €

11 971 503,58 €

Informatie

 • 62 woningen
 • 84 plaatsen in 2 kinderdagverblijven
 • 10 socio-economische projecten