Roodhuis

Wijkcontract | Brussel (2007 - 2011)

Dit contract beslaat het gebied tussen Thurn en Taxis, de duurzame Tivoli-wijk, de Marie-Christinestraat en de Bockstaellaan.

Het wijkcontract draait onder andere om de volgende projecten:

 • 31 sociale woningen bouwen;

 • de openbare ruimte opknappen door stoepen en straten te herstellen, pleinen en kruisingen te herinrichten en de verlichting te vernieuwen;

 • een binnenterrein van een woonblok herstructureren rond een jeugdcentrum, een speeltuin, een kinderhuis en een crèche;

 • eigenaren en huurders via een woonloket adviseren bij hun renovatieplannen;

 • de woonhygiëne verbeteren met behulp van arbeidskrachten uit de socio-professionele integratie;

 • een kwalificerende opleiding kinderopvang en een beginnerscursus informatica verzorgen, een sociaal uitzendbureau oprichten;

 • ontmoetings- en uitwisselingsacties organiseren tussen de wijkbewoners en met de jongeren uit de wijk;

 • het winkelbestand in de Marie-Christinestraat een impuls geven, de bovenwoningen toegankelijk maken en gevelrenovaties financieel ondersteunen.


© Serge Brison - urban.brussels - 2013
© Marc Detiffe - urban.brussels - 2014
© Marc Detiffe - urban.brussels - 2014
© Lionel Destrument - urban.brussels - 2015

Begroting

8 390 729,52 €

5 095 778,47 €

2 304 275,00 €

15 790 782,99 €

Informatie

 • 31 woningen
 • 75 plaatsen in 1 kinderdagverblijf
 • 12 socio-economische projecten