Lemmens

Wijkcontract | Anderlecht (2007 - 2011)

Dit contract beslaat het gebied tussen de noordelijke rand van de gemeente, de Poincarélaan, de Plantin-, de Otlet-, de Gheude- en de Kliniekstraat, de Clémenceaulaan en een deel van de Bergensesteenweg. Deze wijk telt een groot aantal vervallen woningen en stadskankers.

Het wijkcontract draait onder andere om de volgende projecten:

  • 29 woningen renoveren, waarvan 25 voor gezinnen met een laag inkomen en 4 voor gezinnen met een gemiddeld inkomen;

  • de openbare ruimte opknappen door bomen te planten, gevels, stoepen en straten te herstellen, stadsmeubilair en prullenbakken te plaatsen, de verlichting en bewegwijzering te verbeteren en muurschilderingen aan te laten brengen door lokale kunstenaars;

  • het Liverpoolplein herinrichten met onder andere een multisportterrein, een kikkerbad, een speelhoek voor 6-12-jarigen, een drinkgelegenheid, moestuintjes;

  • een recreatieruimte, een crèche, een parkwachtershokje, een kweektuin en een sociaal loket (Dorppunt) openen;

  • renovatie stimuleren met behulp van een centrum voor leengereedschap, bouwvoorlichtingsbijeenkomsten en bouwopleidingen;

  • het Dauwpark van een nieuwe ingang voorzien op de voormalige bedding van de Kleine Zenne aan de Bergensesteenweg 35.

Dit wijkcontract volgt op verschillende andere stadsrenovatieprogramma's, waaronder twee eerdere wijkcontracten.


© Georges De Kinder - urban.brussels - 2015
© Séverin Malaud - urban.brussels

Begroting

4 990 939,02 €

491 563,07 €

2 885 880,06 €

8 368 382,15 €

Informatie

  • 22 woningen
  • 32 plaatsen in 1 kinderdagverblijf
  • 11 socio-economische projecten