Rouppe

Wijkcontract | Brussel (2008 - 2012)

Dit contract beslaat het gebied tussen enerzijds de Kleine Ring en de Beurs en anderzijds de Marollen en de Lemonnierlaan. Goedkope woningen en een grotere leefbaarheid vormen de prioriteiten van dit wijkcontract.

Het wijkcontract draait onder andere om de volgende projecten:

 • 28 nieuwe woningen bouwen voor gezinnen met een laag inkomen;

 • de renovatie van 50 particuliere woningen ondersteunen door de werkzaamheden te subsidiëren en uit te laten voeren door vaklieden via socio-professionele inschakeling;

 • premies toekennen voor de renovatie van winkelgevels;

 • de openbare ruimte opknappen door bomen te planten, gevels, stoepen en straten te herstellen, verlichting en stadsmeubilair te plaatsen en fietspaden aan te leggen;

 • een parkje aanleggen en een muurschildering uit laten voeren;

 • een Huis van het Gezin openen met een crèche en zuigelingenconsulten;

 • een sportzaal herinrichten;

 • opleidingen verzorgen op het gebied van de horeca, kinderopvang, sollicitatietechnieken en Nederlands;

 • werken aan een schonere wijk.


© Marc Detiffe - urban.brussels - 2013
© Marc Detiffe - urban.brussels - 2013
© Marc Detiffe - urban.brussels - 2013
©

Begroting

6 457 199,82 €

6 513 831,87 €

2 560 350,00 €

15 531 381,69 €

Informatie

 • 13 woningen
 • 36 plaatsen in 1 kinderdagverblijf
 • 14 socio-economische projecten