Sluis-Sint-Lazarius

Wijkcontract | Molenbeek (2008 - 2012)

Dit contract beslaat het gebied van iets ten zuiden van de gemeentegrens met Schaarbeek tot naast het station Brussel-West. Deze wijk heeft te maken met druk verkeer op de Ninoofstesteenweg en bij de autodealers. Het gemiddelde inkomen ligt laag.

Het wijkcontract draait onder andere om de volgende projecten:

  • 82 nieuwe woningen bouwen, waarvan 46 geconventioneerde;

  • de openbare ruimte opknappen door bomen te planten, straten en stoepen te herstellen en stadsmeubilair te plaatsen;

  • een crèche, een wijkcentrum, een recreatietuin met prieel en een buitenschoolse ruimte bouwen;

  • de wijkjongeren naar de arbeidsmarkt begeleiden en het bedrijfsleven hierbij actief benaderen;

  • acties en -activiteiten met voorlichting over bijvoorbeeld een schonere wijk en een gezonder leven organiseren;

  • de socio-professionele integratie bevorderen met gerichte beroepsopleidingen (zoals gevelrestauratie en woningrenovatie) voor werkzoekenden;

  • het aantal plaatsen in de huiswerkschool vergroten.

Het gebied valt deels samen met dat van het voormalige eigen wijkcontract "Birmingham" en van de twee voorgaande wijkcontracten "Hertogin" en "Heyvaert".


© Marc Detiffe - urban.brussels - 2013
© Marc Detiffe - urban.brussels - 2013
© Marc Detiffe - urban.brussels - 2013
© Marc Detiffe - urban.brussels - 2013

Begroting

9 897 121,64 €

1 108 550,01 €

1 976 823,22 €

12 982 494,87 €

Informatie

  • 79 woningen
  • 36 plaatsen in 1 kinderdagverblijf
  • 8 socio-economische projecten