Cinema Belle-Vue

Wijkcontract | Molenbeek (2009 - 2013)

Dit contract beslaat 29 hele en 6 gedeeltelijke woonblokken tussen het kanaal en de Vier Windenstraat. Deze sociaal gemengde wijk wordt begrensd door de Onafhankelijksheids-, de Zeepziederij- en de Toekomststraat en het Sint-Jan-Baptistvoorplein.

Het wijkcontract draait onder andere om de volgende projecten:

 • 57 nieuwe woningen bouwen, waarvan 34 geconventioneerde;

 • de openbare ruimte verbeteren door verlichting aan te brengen, bomen te planten, straten te herstellen, het Gemeenteplein te herinrichten en stadsmeubilair te plaatsen;

 • een leertuin aanleggen en de groenstroken en openbare ruimtes aantrekkelijker maken;

 • collectieve acties opzetten rond vergroening en adviezen rond stadslandbouw;

 • twee crèches, buitenschoolse ruimtes en sportzalen bouwen;

 • terrassen aanleggen voor twee gaarkeukens en een deel van de hotelruimte in brasserie Belle-Vue renoveren;

 • werken aan betere woonomstandigheden en een schonere wijk;

 • renovatie en wijkverfraaiing stimuleren;

 • educatieve, collectieve en buitenschoolse activiteiten opzetten voor kinderen en tieners;

 • de haalbaarheid van de renovatie van de Brunfaut-toren onderzoeken.

Dit programma moet de wijk tot leven wekken en de bewoners stimuleren tot inspraak via het wijksteunpunt.


© Lionel Destrument - urban.brussels - 2016
© Marc Detiffe - urban.brussels - 2014
© KanalBellevue.com
© Marc Detiffe - urban.brussels - 2014

Begroting

10 878 314,87 €

2 459 986,31 €

2 749 038,85 €

16 087 340,03 €

Informatie

 • 43 woningen
 • 76 plaatsen in 2 kinderdagverblijven
 • 9 socio-economische projecten