Vroegegroenten - Luttrebrug

Wijkcontract | Vorst (2009 - 2013)

Dit contract beslaat drie zones: het deel Vroegegroentenstraat/Luttrebruglaan, het voormalige industrieterrein tussen de spoorlijn en de Van Volxemlaan, en het woonblok tussen de Van Volxemlaan en de Bondgenotenstraat. Deze wijk tussen spoor, industrieterrein en verkeersaders telt een groot aantal werkzoekenden.

Het wijkcontract draait onder andere om de volgende projecten:

 • op één plek een opleidingsleerrestaurant, een crèche, een seniorendagcentrum en een jeugd- annex buurthuis bouwen;

 • een park, speeltuinen en trefpunten aanleggen;

 • een aantal straten en kruispunten heraanleggen;

 • de Luttrebrug van decoratieve verlichting voorzien;

 • het sportcomplex renoveren en uitbreiden;

 • een aantal woningen bouwen;

 • de woonomstandigheden verbeteren en de bewoners energieadvies en voorlichting over duurzame ontwikkeling geven;

 • gemeenschappelijke gezondheidsactiviteiten organiseren;

 • reinigingsacties opzetten en ook acties in verband met het beheer van water;

 • de groenruimtes participatief en milieuvriendelijk beheren;

 • de lokale economie en de socio-professionele integratie stimuleren;

 • buurtverfraaiingsprojecten ondersteunen.

Vanuit dit wijkcontract wordt er samengewerkt met Beliris, Brussel-Mobiliteit, FEDER fondsen, het OCMW en verschillende verenigingen. Voor de ontwikkeling van het park en de directe omgeving hiervan wordt er een beroep gedaan op de Bouwmeester van het Brussels Gewest.


© Serge Brison - urban.brussels - 2016
© Marc Detiffe - urban.brussels - 2014
© Serge Brison - urban.brussels - 2016
© Serge Brison - urban.brussels - 2016

Begroting

9 964 549,18 €

1 100 103,38 €

2 750 000,00 €

13 814 652,56 €

Informatie

 • 10 woningen
 • 36 plaatsen in 1 kinderdagverblijf
 • 17 socio-economische projecten