Skepter

Wijkcontract | Elsene (2009 - 2013)

Dit contract beslaat het gebied rond het Blyckaertsplein, met enerzijds de wijk Sans Souci en anderzijds de wijken Viaduct-Scepter en Gray-Visvijver. De Scepter wijk wordt doormidden gesneden door een spoorlijn en bestaat uit een hoog en een laag deel. De bewoners bestaan voor 63% uit huurders, een groep met een hoog verloop.

Het wijkcontract draait onder andere om de volgende projecten:

 • de bouw en renovatie van energiearme woningen bevorderen;

 • de verschillende buurten beter op elkaar aan laten sluiten door veilige verbindingen tot stand te brengen en de actieve mobiliteit te bevorderen;

 • verwaarloosde en braakliggende groenstroken saneren, zoals spoorbermen;

 • meer ruimte maken voor groen met een "park system" en beplantingen in de openbare ruimte;

 • wateroverlast tegengaan met behulp van groendaken, regenputten en beplante en waterdoorlatende stukken grond;

 • het complex voor sport en socio-professionele integratie inrichten;

 • een crèche openen en een huiswerkschool uitbreiden;

 • een multifunctioneel cultuurcentrum renoveren en een centrum voor horecaopleidingen openen.

De projecten worden ontworpen in samenwerking met de bewoners, de winkeliers, de verenigingen en de scholen.


© Michiel De Cleene - urban.brussels - 2013
© Marc Detiffe - urban.brussels - 2013
© Marc Detiffe - urban.brussels - 2013
© Marc Detiffe - urban.brussels - 2013

Begroting

9 410 636,23 €

1 507 137,44 €

2 750 000,00 €

13 667 773,67 €

Informatie

 • 18 woningen
 • 24 plaatsen in 1 kinderdagverblijf
 • 13 socio-economische projecten