Kanaal-Zuid

Duurzaam Wijkcontract | Anderlecht (2010 - 2014)

Dit contract beslaat het gebied tussen het kanaal, de Albert 1-square en de Materiaal-, de Grondels-, de Georges Moreau-, de Dr. Kuborn-, de Tweestations- en de Prévinairestraat. Deze woonwijk ligt als een soort enclave ingeklemd tussen vervoersinfrastructuur en een groot aantal bedrijven. Er heerst een moeilijk sociaal klimaat.

Het Duurzame Wijkcontract draait onder andere om de volgende projecten:

 • sociale woningen bouwen die aan de normen voor passief- of energie zuinige woningen voldoen;

 • moestuinen aanleggen, verdeeld over meerdere plekken;

 • een sociaal restaurant openen waar de oogst uit de moestuin wordt geserveerd;

 • de groenvoorzieningen voor de sociale woningen saneren en herinrichten;

 • de openbare ruimte herinrichten;

 • de mobiliteit in de wijk zelf en tussen de wijk en het gebied daarbuiten verbeteren;

 • buurtvoorzieningen aanbieden, zoals groenstroken, een sportzaal, een crèche, de uitbouw van een basisschool en een centrum voor vakantiestages.

 • een stagecentrale voor studenten oprichten;

 • de bewoners stimuleren en adviseren in duurzaam renoveren;

 • voorlichting geven over een schonere wijk;

 • meer jeugdleiders en straatwerkers uit de preventiedienst inschakelen;

 • inspraak- en communicatie-initiatieven opzetten;

 • jongeren opleiden en naar een baan begeleiden;

 • buitenschoolse activiteiten organiseren.

Onder deze acties vormen de opleidingen en de arbeidsmarktbegeleiding voor jongeren een prioriteit in het Duurzame Wijkcontract.


© Serge Brison - urban.brussels - 2016

Begroting

10 688 892,55 €

1 545 555,43 €

2 750 000,00 €

14 984 447,98 €