Masui

Duurzaam Wijkcontract | Brussel (2010 - 2014)

Dit contract beslaat een gebied tussen de Groendreef en de Masui-, de Paleizen-, de Stephenson- en de Navez-straat. Deze slechts deels bewoonde wijk telt een groot aantal bedrijfscomplexen waarvan sommige leegstaan.

Het Duurzame Wijkcontract draait onder andere om de volgende projecten:

 • een groenstrook, het historische traject van de Zenne, inrichten als een langwerpig voetgangerspark dat de Masui-wijk met het stadscentrum verbindt;

 • langs deze nieuwe "Zenne-as" ruim 40 woningen bouwen of renoveren volgens de passief- of laagenergienormen en collectieve moestuinen aanleggen;

 • woningleegstand en huisjesmelkerij tegengaan;

 • wijkvoorzieningen aanbieden, zoals de uitbouw van een basisschool, een gymnastiekzaal, een crèche, een jeugdhuis, een centrum voor sociale cohesie en een dienstenplatform voor gezinnen;

 • een reeks beroepsopleidingen opzetten;

 • meer buitenschoolse activiteiten en huiswerkbegeleiding aanbieden;

 • een Community Land Trust introduceren, een alternatief systeem voor betaalbare koopwoningen;

 • jongeren naar de arbeidsmarkt begeleiden;

 • initiatieven opstarten om alle bewoners bij het leven in de wijk te betrekken.

Dit programma kan synergieën opleveren met het aangrenzende wijkcontract "Navez-Portaels", dat in 2008 in Schaarbeek van start is gegaan.


© Marc Detiffe - urban.brussels - 2014
© Georges De Kinder - urban.brussels - 2015
© Georges De Kinder - urban.brussels - 2015
© Bruno Veyckemans - urban.brussels - 2013

Begroting

7 967 795,57 €

7 994 204,53 €

2 750 000,00 €

18 712 000,10 €

Informatie

 • 65 woningen
 • 44 plaatsen in 1 kinderdagverblijf
 • 24 socio-economische projecten