Helmet

Duurzaam Wijkcontract | Schaarbeek (2010 - 2014)

Dit contract beslaat het gebied rond het knooppunt tussen de Helmetsesteenweg, de Haachtsesteenweg en de Lambermontlaan. In deze wijk zijn veel gebouwen en openbare ruimtes aan renovatie toe en kan het winkelbestand een flinke impuls gebruiken.

Het Duurzame Wijkcontract draait onder andere om de volgende projecten:

 • woningen en een crèche bouwen;

 • de Apollo-square en de directe omgeving van de gebouwen herinrichten als prettige en aangename openbare ruimtes met oog voor het milieu;

 • deze plekken met gemeenschappelijke voorzieningen en lokalen voor senioren uitrusten;

 • de binnenterreinen van verschillende woonblokken groener en gezelliger maken;

 • het winkelbestand aantrekkelijker maken;

 • de leefbaarheid van de wijk vergroten met sociale en artistieke projecten;

 • de toegangen van een school heraanleggen en vergroenen;

 • de bewoners advies in duurzaam renoveren geven;

 • nieuwe beroepsopleidingen opzetten;

 • meer buitenschoolse activiteiten en huiswerkbegeleiding aanbieden;

 • straten heraanleggen;

 • gevels vergroenen.

Dit programma kan synergieën opleveren met verschillende projecten, zoals het lokale burgerinitiatief "Helmet Duurzame Wijk".


© Georges De Kinder - urban.brussels - 2015
© Serge Brison - urban.brussels - 2017
© Elodie Cugnon - urban.brussels - 2015
© Frank Penders

Begroting

7 607 990,69 €

848 317,72 €

2 750 000,00 €

11 206 308,41 €

Informatie

 • 7 woningen
 • 63 plaatsen in 2 kinderdagverblijven
 • 17 socio-economische projecten