Liedekerke

Duurzaam Wijkcontract | Sint-Joost (2010 - 2014)

Dit contract beslaat een gebied van 13 woonblokken tussen de Warmoes-, de Oogst- en de Twee Torensstraat, de Leuvensesteenweg en de Verbiststraat. Het gaat om een dichtbevolkte wijk met vervallen gebouwen en ongezellige openbare ruimtes.

Het Duurzame Wijkcontract draait onder andere om de volgende projecten:

  • circa 50 energie zuinige woningen bouwen voor mensen met beperkte mobiliteit;

  • een groene as ontwikkelen en de grond op het voormalige traject van de Maalbeek 10 tot 20% waterdoorlatender maken;

  • in een woonblok tussen de Warmoes-, de Molen- en de Grensstraat een park van 3.200 m2 aanleggen;

  • in de Hoevestraat een woonerf creëren waar voetgangers en spelende kinderen alle voorrang krijgen;

  • didactische voorzieningen ontwikkelen en stoepen renoveren.


© 2010
© 2010
© 2010
© Séverin Malaud - urban.brussels - 2017

Begroting

3 823 903,24 €

1 317 514,30 €

2 419 187,87 €

7 560 605,41 €

Informatie

  • 21 woningen
  • 41 plaatsen in 2 kinderdagverblijven
  • 16 socio-economische projecten