Scheut

Duurzaam Wijkcontract | Anderlecht (2011 - 2015)

Dit contract beslaat grofweg het gebied tussen de Ninoofsesteenweg, de lijn van trein 28, de Birminghamstraat en de Scheut-, de Glasgow- en de Verheydenstraat. Het Molenbeekse wijkcontract Sluis-Sint-Lazarus grenst aan dit gebied, terwijl een aantal blokken aan de zuidkant deel uit hebben gemaakt van het wijkcontract Aumale-Wayez.

Het Duurzame Wijkcontract draait onder andere om de volgende projecten:

  • het Kleine Scheutveldpark beveiligen, herindelen en heraanleggen, met onder andere een kinderspeelplaats;

  • het leegstaande pand aan de Swaefstraat 18 renoveren tot cultureel centrum (wat het 15 jaar geleden ook was);

  • de (deels onbezette) gemeentewoningen in de Debatty- en de Deswaefstraat renoveren en verbouwen tot een complex met studio's, appartementen, een wijkhuis, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse ruimte;

  • het Desmetplein en verschillende straten (zoals de Gesp-, Naald-, Ruquoy- en Verdonckstraat) vergroenen en herinrichten.


© COOPARCH-R.U. scrl - 2008
© COOPARCH-R.U. scrl - 2011

Begroting

10 699 380,91 €

2 811 024,72 €

3 000 000,00 €

16 510 405,63 €

Informatie

  • 41 woningen
  • 103 plaatsen in 2 kinderdagverblijven
  • 15 socio-economische projecten