Bloemenhof

Duurzaam Wijkcontract | Brussel (2011 - 2015)

Dit contract beslaat het gebied tussen de Slachthuislaan, de Barthélemylaan, de Schoot-, de Slot-, de Sint-Kristoffel- en de Groot Eilandstraat en de Anderlechtsesteenweg.

Het Duurzame Wijkcontract draait onder andere om de volgende projecten:

  • het blok Fontainas tot een model van milieuvriendelijkheid maken. Dit project voorziet onder andere in: de herinrichting van een groot stadspark tot een biodiversiteitstuin, de bouw van op het park uitkijkende woningen die aan strenge criteria voor ecologisch bouwen, energieprestaties en CO2-neutraliteit voldoen;

  • een nieuwe sportzaal en twee opvangruimtes openen, een tuin aanleggen en een horecagelegenheid inrichten waar de bewoners van het woonblok Fontainas elkaar kunnen ontmoeten;

  • een opvangruimte, woningen en een tuin inrichten in Slachthuis-kern;

  • een collectieve tuin aanleggen op een braakliggend terrein aan de Vandenbrandenstraat. Eenmaal gebruiksklaar wordt dit terrein ter beschikking gesteld van de omwonenden en buurtverenigingen voor gemeenschappelijke projecten;

  • verenigingsprojecten voor meer interculturele verbondenheid ondersteunen (zoals een buurtradiozender), de buitenschoolse activiteiten en opvangmogelijkheden uitbreiden en meer opleidingen en arbeidsmarktbegeleiding bieden (bijvoorbeeld gericht op de groene beroepen);

  • sociaal-economische en maatschappelijke acties voor een groenere wijk opzetten.


© Marc Detiffe - urban.brussels - 2014
© Serge Brison - urban.brussels - 2012
© Séverin Malaud - urban.brussels - 2017
© Séverin Malaud - urban.brussels - 2017

Begroting

10 900 000,00 €

13 184 549,14 €

3 000 000,00 €

27 084 549,14 €

Informatie

  • 59 woningen
  • 30 plaatsen in 2 kinderdagverblijven
  • 24 socio-economische projecten