Historisch Koekelberg

Duurzaam Wijkcontract | Koekelberg (2011 - 2015)

Dit contract beslaat grofweg het gebied tussen de Gentsesteenweg, de lijn van trein 28, de Jetselaan en de Jetsesteenweg. De meeste acties vinden ten zuiden van de lijn van trein 28 plaats.

Het Duurzame Wijkcontract draait onder andere om de volgende projecten:

  • een groene wandeling langs de lijn van trein 28 uitstippelen. Dit traject met een park en verschillende tussendoortjes verbindt het Simonisplein met de Ganshorenstraat en de Neepstraat, waar een nieuw cultureel centrum wordt gebouwd;

  • grond vrijmaken in het Schmitz-blok voor collectieve tuinen (moestuinen) met composteervoorziening;

  • een reeks milieugerichte activiteiten opzetten om bijvoorbeeld: rationeel energiegebruik te bevorderen, het energieverbruik te verlagen, werklozen uit de wijk aan werk- en opleidingsmogelijkheden in de sector van duurzame bouw en renovatie te helpen;

  • de straten en openbare ruimtes rond het Simonisplein herinrichten;

  • op de hoek van de Neepstraat en de Jacquetstraat een appartementencomplex optrekken met multifunctionele ruimtes op de begane grond;

  • een gemeentelijk cultureel centrum bouwen op de hoek van de Neepstraat en de Stepmanstraat;

  • verschillende straten zodanig herinrichten en vergroenen dat er een grotere voetgangersveiligheid ontstaat;

  • een spelotheek en een nieuwe crèche openen;

  • een centrum voor computer- en internetcursussen openen;

  • de oprichting van bedrijven ondersteunen en werkloze wijkbewoners met behulp van coaching, advisering en startersbegeleiding stimuleren om voor zichzelf te beginnen.


Begroting

10 900 000,00 €

3 333 935,25 €

3 000 000,00 €

17 233 935,25 €