Wijnheuvelen - Josaphat

Duurzaam Wijkcontract | Schaarbeek (2011 - 2015)

Dit contract beslaat grofweg het gebied tussen de Koningsstraat, de Koninginnelaan, de Rogierlaan, de Wijnheuvelenstraat en de Philomènestraat. Het contract spitst zich grotendeels toe op de Josaphatstraat, de Van Dyckstraat, de Olivierstraat en het Rasquinet-park. Ook bij de gemeente Schaarbeek en het Gewest liggen plannen klaar voor deze wijk.

Het Duurzame Wijkcontract omvat onder andere de volgende projecten:

  • Duurzame woningen bouwen of renoveren;

  • de kinderzorg in de Van Dyckstraat uitbreiden met onder andere een crèche in een passief gebouw, een opvang- en activiteitenruimte (voor kinderen en gezinnen), een cursus kinderverzorging en binnentuinen;

  • in het Rasquinet-park: een overdekt multisportterrein bouwen, de Rasquinet-zaal vergroten, de verbinding tussen park, straat en gemeenschappelijke ruimtes verbeteren, activiteiten tussen culturen en generaties organiseren, enz.;

  • het winkelbestand in de Josaphatstraat opknappen en een impuls geven;

  • schoolbegeleiding aanbieden aan nieuwkomers en een "Jeugdwerkgelegenheid"-platform opzetten;

  • de wijkidentiteit versterken: naamborden, muurschilderingen, een kunstevenement, inrichting van een wijksteunpunt;

  • de wijkbewoners over duurzaam wonen en renoveren voorlichten en meer veiligheids- en energiegericht advies bij renovaties verstrekken.


© Bruno Veyckemans - urban.brussels - 2013
© Bruno Veyckemans - urban.brussels - 2013
© Bruno Veyckemans - urban.brussels - 2013
© Bruno Veyckemans - urban.brussels - 2013

Begroting

10 900 000,00 €

1 222 222,00 €

3 000 000,50 €

15 122 222,50 €

Informatie

  • 21 woningen
  • 50 plaatsen in 2 kinderdagverblijven
  • 16 socio-economische projecten