Koningin - Vooruitgang

Duurzaam Wijkcontract | Schaarbeek (2012 - 2016)

De interventieperimeter situeert zich langs de spoorlijn van het Noordstation en strekt zich uit, van noord naar zuid toe, van het Masuiplein tot het Gaucheretplein, tot aan de grens van Brussel-Stad.
Het duurzaam wijkcontract is gekenmerkt door de opzet van verschillende actiepolen:

 • Pool Destouvelles/Gaucheret met een plaats voor consultaties voor jonge kinderen (O.N.E.), een medisch huis, evenals huisvesting;

 • Pool Jolly/Gaucheret, gelegen op een doorkruisend terrein, zal een polyvalente zaal (sport/spel) omvatten en een occasionele opvang. Er zullen ook nieuwe klassen gebouwd worden voor gemeenteschool nr. 8 (maakt geen deel uit van het budget van het wijkcontract);

 • Pool Masui waarbij de reconversie is gepland van twee vroegere industriële sites om, enerzijds, een economische activiteit te onthalen en, anderzijds, huisvesting te bieden aan een doelgroep met een laag inkomen en om economische bedrijvigheid in de zone te stimuleren.

Naast deze polen staan er nog andere acties gepland:

 • Twee tot vier passiefwoningen alsook een steunpunt netheid in de Jollystraat;

 • Twee aankoop-verkooptransacties met het oog op renovatie;

 • Nieuwe woningen ter hoogte van het kruispunt van de Gaucheretstraat waar in 2010 de ontploffing plaatsvond;

 • Een aankoop-verkooptransactie waarbij huisvesting wordt voorgesteld in de plaats van een terrein waar momenteel wagens gestockeerd worden;

 • Het belangrijkste project wil met interventies in de openbare ruimte een netwerk voor zwakke weggebruikers opzetten, de ondergrondse doorgang aanpakken, alsook zoeken naar aanlegoplossingen voor de Aarschotstraat;

 • Er worden ook een reeks socio-economische acties gefinancierd rond thema’s zoals mobiliteit en netheid, renovatieadvies, onderwijsondersteuning en socioprofessionele inschakeling, alsook sociale cohesie.


© Bruno Veyckemans - urban.brussels
© Bruno Veyckemans - urban.brussels - 2013
© Bruno Veyckemans - urban.brussels - 2013
© Bruno Veyckemans - urban.brussels - 2013

Begroting

10 900 000,00 €

579 331,88 €

3 125 000,00 €

14 604 331,88 €

Informatie

 • 12 woningen
 • 12 plaatsen in 1 kinderdagverblijf
 • 13 socio-economische projecten