Bosnië

Duurzaam Wijkcontract | Sint-Gillis (2012 - 2016)

De perimeter strekt zich uit rond de Bosniëstraat en wordt begrensd door de Fonsnylaan, de Théodore Verhaegenstraat, het Bethlehemplein, de Parklaan en de gemeentegrenzen tussen Sint-Gillis en Vorst.

De wijk is dichtbebouwd. Bovendien is er in de wijk te weinig begroening: er zijn te weinig groene ruimten, binnenhuizenblokken werden meestal ondoorlaatbaar gemaakt, beplanting in de straten ontbreekt, enz.
De begroening van de wijk en de verbetering van de milieukwaliteit en van de leefomgeving (openbare ruimten en binnenterreinen van huizenblokken) vormen dan ook de voornaamste uitdagingen van het Duurzame Wijkcontract.

Volgende acties staan op het programma :

  • de bouw, binnen het stuurproject van de ECAM-site van een stadspark op het binnenterrein van het huizenblok, van twee nieuwe woningen met sociaal karakter, een kinderdagverblijf, een buitenschoolse ruimte, sportvoorzieningen en een trefpunt voor de jeugd;

  • ingrepen op de openbare ruimten: aanplantingen, plaatsen van stadsmeubilair, ontwikkeling van speelruimten;

  • inrichting van een sociale pool met een sociale kruidenier en voorzieningen voor ondersteuning, herinschakeling en aanzetten tot redynamisering;

  • versterken van de begroening in de wijk via de aanleg van een boomkwekerij en realisaties op gevels, daken en balkons;

  • verbetering van de bestaande bebouwing via een systeem van premies en acties van sociaaleconomische inschakeling;

  • verbetering van het economische buurtleven via de begeleiding van de ondernemingen en via de commerciële revitalisering van het Bethlehemplein en van de Verhaegenstraat;

  • organisatie van verschillende sociale en culturele animaties, van communicatieacties.


De zone overlapt gedeeltelijk de vorige wijkcontracten: Bareel - Bethlehem (1994-1998), Théodore Verhaegen (2001-2005), Fontainas (2007-2011), en grenst aan het wijkcontract Park-Alsemberg (2009-2014), aan het wijkcontract Sint Antonius (2008-2012) en aan de gemeentegrens van Vorst.


© Bruno Veyckemans - urban.brussels - 2013
© Marc Detiffe - urban.brussels - 2014
© Bruno Veyckemans - urban.brussels - 2013

Begroting

10 257 801,87 €

1 705 209,08 €

3 125 000,00 €

15 088 010,95 €

Informatie

  • 2 woningen
  • 149 plaatsen in 1 kinderdagverblijf
  • 19 socio-economische projecten