As Leuven

Duurzaam Wijkcontract | Sint-Joost (2013 - 2017)

In deze perimeter liggen verschillende zones met grote uitdagingen qua stedenbouw, milieu en op sociaal vlak: het huizenblok Scailquin, de zone rond de Felix Delhayesquare en de zone rond de Leuvense Steenweg.

Het programma is opgebouwd op basis van volgende gewestelijke strategische doelstellingen:

 • de preventie en het beheer van afval in de wijk verbeteren: dit pilootproject betreft de ontwikkeling van een 'kringwinkel' waar tweedehandsmeubels en -huishoudtoestellen hersteld worden en aan kwetsbare gezinnen gegeven worden, de inplanting van twee nieuwe collectieve composteersites, de inrichting van ruimtes voor ideeënuitwisseling over recyclage en hergebruik van afval, en de plaatsing van ingegraven containers voor de verzameling van afval ;

 • 3 à 4 nieuwe sociale woningen met een hoge energieprestatie voorzien ;

 • nieuwe voorzieningen creëren: een huis voor cultuur en sociale samenhang, een sociaal restaurant, verenigingslokalen, een Franstalige crèche met 24 plaatsen, een buurtlokaal ;

 • de gezelligheid bevorderen door te investeren in groene en in openbare ruimte waarbij zachte mobiliteit bevoordeeld wordt: herinrichting van de square op het hoek van de Pacificatiestraat en de Artisjokstraat, heraanleg van de Delhayesquare en de onmiddellijke omgeving ervan, en verlenging van de Promenade, de creatie van een gedeelde ruimte in de Tweekerkenstraat, aanplanting van bomen aan de Leuvense Steenweg, enz ;

 • de stadskankers boven handelszaken bestrijden en het renovatieproces van de bebouwing versnellen;

 • onderwijs en sport optimaliseren en opwaarderen; tewerkstelling en opleiding dynamiseren;

 • de sociale samenhang in de wijken versterken ;

 • het imago van de gemeente verbeteren.


Deze zone overlapt het vroegere wijkcontract Delhayesquare (2001-2005) en grenst aan het duurzame wijkcontract Duurzaam Wijkcontract Liedekerke (2010-2014). In een periode van twintig jaar werden in Sint-Joost ook volgende Wijkcontracten gerealiseerd: Houwaert - Bossuet (1999-2003), Groenstraat (2000-2004) en Meridiaan van Brussel (2006-2010).


© Séverin Malaud - urban.brussels - 2017
© Séverin Malaud - urban.brussels - 2017
© Séverin Malaud - urban.brussels - 2017
© Séverin Malaud - urban.brussels - 2017

Begroting

10 663 529,07 €

957 070,33 €

3 125 000,00 €

14 745 599,40 €

Informatie

 • 3 woningen
 • 28 plaatsen in 1 kinderdagverblijf
 • 16 socio-economische projecten