Bockstael

Duurzaam Wijkcontract | Brussel (2013 - 2017)

De interventieperimeter situeert zich rond het Bockstaelplein en de spoorlijnen 28, 50 en 60. In het noorden strekt de perimeter zich uit langs spoorlijn 50 tussen de voetgangersbrug Fransman (westkant) en het kanaal (oostkant) en anderzijds tussen de Bockstaellaan en spoorlijn 28 tot aan het rondpunt Poesjkin (zuidkant). De perimeter omvat heel wat opmerkelijk erfgoed met o.a. het vroegere gemeentehuis, de voetgangerstunnel Chambon, het vroegere station van Laken en het vroegere Koninklijke station.

De wijk zelf is dichtbebouwd en bevat zeer weinig groenzones. Om dit deel van Laken verder te laten heropleven, worden de volgende investeringen voorgesteld:

 • de bouw van 14 tot 18 woningen voor lage en middelgrote inkomens volgens de « passieve » milieunormen ;

 • de opwaardering van het groene netwerk waarbij een fietsers- en voetgangersverbinding aangelegd wordt langs spoorlijn L50, de aanleg van de binnenplaats voor de woonkern L28A en de aanleg van 5 "Pocket Parken";

 • de aanleg en de opwaardering van openbare ruimtes : het Bockstaelplein, de omgeving van het vroegere station van Laken en de voetgangerstunnel Chambon;

 • de aanleg van een tijdelijke sportzaal, van een wijksteunpunt, van lokalen voor verenigingen en van een polyvalente zaal ;

 • de opstart van een collectieve voorziening, sport- en jeugdvoorzieningen, een socio-cultureel café, een fietspunt en een kinderdagverblijf met 48 plaatsen ;

 • de opstart van socio-economische initiatieven gericht op huisvesting waarbij de renovatie loopt via socioprofessionele inschakeling (SPI) ;

 • acties rond (voor-)opleiding en tewerkstelling ;

 • projecten voor jongeren ;

 • burgergerichte en participatieve initiatieven die focussen op communicatie, milieu en cultuur.


Het stuurproject van het programma wil het braakliggende terrein binnen de woonkern langs spoorlijn L28A omvormen tot een open groenzone voor de wijk door middel van twee onroerende acties langs de Bockstaellaan.

De zone overlapt gedeeltelijk met de vorige wijkcontracten: Maria-Christina (1997), Paleizen over de bruggen (2002), Leopold tot Leopold (2005) en Roodhuis (2007).


© Marc Detiffe - urban.brussels - 2014
© JAVA - 2016
© BLOC Paysage - 2015
© Marc Detiffe - urban.brussels - 2014

Begroting

11 000 000,01 €

11 000 000,00 €

3 125 000,00 €

25 125 000,01 €

Informatie

 • 19 woningen
 • 56 plaatsen in 1 kinderdagverblijf
 • 23 socio-economische projecten