Jacht-Gray

Duurzaam Wijkcontract | Etterbeek (2014 - 2018)

De perimeter "Jacht-Gray" strekt zich uit rond de Waversesteenweg, met name tussen het kruispunt met de Jachtlaan en het Forte dei Marmi-square. De zone wordt begrensd door de Mouterijbrug in het zuidwesten, de Jachtlaan in het zuidoosten en het Jourdanplein in het noorden. De wijk beschikt over veel grondpotentieel, dat zal worden aangewend om nieuwe woongelegenheid en op de wijk gerichte voorzieningen te creëren. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de inrichting van een openbare ruimte die de sociale samenhang en de zachte mobiliteit bevordert en tegelijk heel innoverend is op milieuvlak (beheer van regenwater, aanleg van groene plekjes,...).


© 2014
© 2014
© Séverin Malaud - urban.brussels
© 2014

Begroting

10 899 600,00 €

601 663,00 €

1 421 953,00 €

12 923 216,00 €

Informatie

  • 20 woningen
  • 25 plaatsen in 1 kinderdagverblijf
  • 28 socio-economische projecten