Abdij

Duurzaam Wijkcontract | Vorst (2014 - 2018)

De perimeter "Abdij" komt overeen met het historische centrum van de gemeente Vorst. Het gebied wordt in het westen begrensd door de industriezone naast de spoorweginfrastructuur, en in het oosten door de spoorlijn Brussel-Charleroi. De perimeter heeft een groot potentieel op het vlak van openbare gronden. Het Duurzame Wijkcontract zal onder meer kunnen gebruikmaken van twee strategische gebieden voor de stedenbouwkundige, sociale, economische en ecologische herstructurering, namelijk de abdijsite met zijn groene ruimte en zijn omgeving, en een groot braakliggend terrein in de buurt van het gemeentehuis. De perimeter "Abdij" biedt ook mogelijkheden om de handelskern in het lager gelegen deel van de gemeente nieuw leven in te blazen, met name door de actiemiddelen voor handelsruimten waarin de Duurzame Wijkcontracten voorzien, te benutten.


© Karbon - 2014
© a.practice/ :MLZD
© Karbon - 2014
© Karbon - 2014

Begroting

10 900 000,00 €

775 392,06 €

3 125 000,00 €

14 800 392,06 €