Wiels aan de Zenne

Duurzaam Wijkcontract | Vorst (2018 - 2022)

De perimeter van het Duurzaam Wijkcontract Wiels-aan-de-Zenne groepeert de wijken Sint-Antonius, Vroege Groenten-Luttrebrug en de industriƫle zone Gerij.
De gemeente identificeerde de volgende prioritaire uitdagingen: verbetering van de woonkwaliteit, een beter beheer en toe-eigening van de publieke ruimte, opleiding en tewerkstelling van jongeren en minder jongeren, duurzaam waterbeheer. Dit Duurzaam Wijkcontract maakt deel uit van het Stadsvernieuwingscontract Koningslaan; de projecten in het kader van het Stadsbeleid 2017-20202 in Vorst leveren eveneens een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen.


Begroting

14 165 000,00 €

753 500,10 €

14 918 500,10 €

Informatie

  • 12 woningen
  • 21 socio-economische projecten