Bizet

Duurzaam Wijkcontract | Anderlecht (2020 - 2024)

Het Duurzaam Wijkcontract Bizet ligt ten zuiden van de gemeente Anderlecht, in de tweede kroon, ten westen van het Brussels Gewest, tussen de Bergensesteenweg en het Kanaal en tussen de wijk Het Rad en de Paepsemlaan.
Deze wijk wordt gekenmerkt door residentiële woningen en verschillende scholen (Institut Marie Immaculée, Instituut Maria Onbevlekt, Institut Marius Renard en Ecole des Arts d'Anderlecht). De gebouwen langs de Bergensesteenweg en het Bizetplein zijn de oudste en meest vervallen. Binnen de omtrek zijn er openbare ruimtes met een aanzienlijk potentieel voor verbetering en activering volgens de behoeften van bewoners en gebruikers. Daarentegen is er weinig gemeenschapsleven.
De eerste pool Bizet voorziet de ontwikkeling van de Parking Bizet, met de bouw van een Sociaal Huis, een polyvalente sportzaal en 5 transitwoningen voor slachtoffers van geweld, en, als geassocieerde operatie, de bouw van een kinderdagverblijf met 49 plaatsen en minstens 15 sociale woningen. De openbare ruimte tussen deze twee gebouwen moet de bewoners leiden naar het "park systeem" ten noorden van het Bizetplein. Daarnaast is er een wijkhuis gepland voor dit gebied. Twee tijdelijke herinrichtingen, één op de parking en één op het Bizetplein, vervolledigen de operaties.
Een tweede pool Resedas bevindt zich rond het Resedaspark, dat ook heringericht zal worden en uitgerust met een kiosk. De tuinen van de Anderlechtse Haaard zullen met het park verbonden worden, net als de site Agroresedas, die eerst aangekocht moet worden. Op deze site zullen agro-ecologische en duurzame voedselprojecten worden gehuisvest. Er is een sociaaleconomische actie Agroresedas opgezet om dit centrum samen met de plaatselijke bewoners te ontwikkelen. De ingang van deze site zal profiteren van de herinrichting van het plateau aan de Walcourt- en de Sympathiestraat.
De Robert Buyckstraat wordt eenrichtingsverkeer, de Resedasstraat wordt gedeeltelijk heringericht als fietsstraat en wordt vooral de Henri Deleersstraat omgevormd tot een parkstraat tussen het Bizetplein en de Walcourtsraat. Op dit laatste kruispunt zal de nieuwe ingang van de school Marius Renard worden aangelegd in het kader van een schoolcontract.
De sociaaleconomische acties zijn bedoeld om de sociale cohesie in de wijk te versterken. De meeste van deze acties worden geselecteerd via projectoproepen onder de thema's samenleven, verbetering van het bebouwd kader, activering en animatie van de wijk, landbouw en duurzame voeding en verbetering van de stedelijke omgeving.


Begroting

14 125 000,00 €

743 421,06 €

14 868 421,06 €

Informatie

  • 5 woningen
  • 12 socio-economische projecten