Rabelaispool

Atheneum (2016 - 2020)

Het pool heeft als doel het oude Atheneum Rabelais op te knappen, in samenwerking met de Federatie Wallonië-Brussel, door middel van verschillende operaties zoals :

- De renovatie van de centrale hal van het oude Atheneum, bekend als de "prachtige hal", tot een openbare ruimte die toegankelijk is voor de buurt en de school. De hal wordt één grote open publieke ruimte. Ze kan afwisselend gebruikt worden als cafetaria, tentoonstellingsruimte, yogaruimte, atelier, enz.

- De renovatie en herinrichting van twee bestaande sportzalen en de bijbehorende kleedkamers. Deze sportzalen zullen ten goede komen aan de nieuwe middelbare school die haar intrek zal nemen in het toekomstige complex, maar ook aan de buurt buiten de schooluren.

- Renovatie van de lokalen op de gelijkvloers, aan de kant van de Jules Bouillonstraat, waarbij de gevel naar de straat wordt geopend met respect voor het erfgoed van het gebouw, en de lokalen worden opengesteld voor de publiekshal. Het doel is om de publiekshal zichtbaar te maken vanaf de straat en ervoor te zorgen dat deze openbaar en toegankelijk blijft voor iedereen. Deze opening zal zorgen voor transparantie, waardoor het gemakkelijker wordt om over te steken naar de hal en deze levendig blijft. Het zal ook een interface vormen tussen de straat en de hal aan de ene kant, en de school en de straat aan de andere kant, en kan worden versterkt door de aanwezigheid van een sociale horecazaak (met de focus op de vorming en de toegankelijkheid voor allen).

- De bouw van een voorziening voor jonge kinderen ter vervanging van het gebouw waarin momenteel het peutertuin is gevestigd. In totaal zullen er 70 kinderen worden opgevangen.

- De bouw van 8 betaalbare woningen, gelijkgesteld aan sociale huisvesting, zal plaatsvinden op het perceel waar nu de parking is.

- Een nieuwe openbare ruimte die dienst zal doen als voorplein voor publieke functies en de school rond het toekomstige complex.

Dit project wordt opgevolgd door het Bouwmeester-Maître architectenteam.


© Séverin Malaud - urban.brussels
© Urban Platform + R2D2
© Urban Platform + R2D2
© Urban Platform + R2D2
21-09-2023

Atheneumstraat / Jules Bouillonstraat Gemengde projecten

Project in uitvoering
Collectieve voorzieningen, Kinderdagverblijf, Sociale woningen, Sportinfrastructuur

Begroting

7 698 093,35 €

405 162,80 €

+ 2 365 619,70 €

10 468 875,85 €

Project

Urban platofrm + R2D2

woningen

Informatie

  • 8 woningen
  • 70 plaatsen in kinderdagverblijven