Microwijken

Atheneum (2016 - 2020)

Dit perimeter lijdt aan een gebrek aan openbare ruimtes en ademruimtes. Door middel van beperkte ingrepen bestaat de ontwikkeling uit het heroriënteren van overgebleven openbare ruimtes om ze te veranderen in ruimtes voor rust en aangenaam wonen, en om de wijk van een verademing te voorzien.

Deze ingrepen hebben betrekking op delen van de Waverstraat, de Cansstraat, de Goffartstraat, de Ernest Solvaystraat en de Longue Viestraat, met als doel straatmeubilair en groenstructuren te integreren en de openbare ruimte toegankelijker, gebruiksvriendelijker en veiliger te maken.


© © MULTIPLE Architecture & Urbanism et © BOCO studio - urban.brussels
© Séverin Malaud - urban.brussels
© Séverin Malaud - urban.brussels
© Séverin Malaud - urban.brussels
19-02-2024

Microwijken Openbare ruimten

Project in uitvoering
Openbare ruimten

Begroting

580 022,31 €

30 527,50 €

+ 8 742,83 €

619 292,64 €

Project

Multiple