Voorzieningenpool Peterbos blok 12

Peterbos (2019 - 2023)

Er is een structureel gebrek aan voorzieningen in het Peterbospark, met name sportvoorzieningen, maar ook ontmoetingsruimtes en buurtactiviteiten, evenals lokalen voor buurtverenigingen.
De parking van de Foyer Anderlechtois aan de voet van de woonblokken is onderbenut en verwaarloosd, wat een ongunstig stedelijk milieu creëert. Gezien de strategische ligging van de locatie zijn structurele werkzaamheden aan de voorzieningen onvermijdelijk en noodzakelijk.

Het project bestaat uit het slopen van de parkeerplaats en het bouwen van een nieuw voorzieningencentrum om tegemoet te komen aan de lokale behoeften, maar ook om buiten de wijk een breder publiek aan te trekken. Het nieuwe gebouw, dat Peterbos een nieuw imago zal helpen geven, zal sportfaciliteiten en een barsportzaal bevatten, een ontmoetingscafé met toegang tot een dakterras, evenals lokalen voor verenigingen.

Dit project wordt opgevolgd door het Bouwmeester-Maître architectenteam.


© Séverin Malaud - urban.brussels
© Séverin Malaud - urban.brussels
© Séverin Malaud - urban.brussels
© Séverin Malaud - urban.brussels
19-09-2023

Voorzieningenpool Peterbos blok 12 Gemengde projecten

Project in uitvoering
Collectieve voorzieningen, Sportinfrastructuur

Begroting

6 418 998,70 €

656 514,45 €

+ 1 978 166,75 €

9 053 679,90 €

Project

FELT - 2001