Kinderdagverblijf blok 16

Peterbos (2019 - 2023)

Ondanks de 1400 woningen op het Peterbos-terrein zijn er geen voorzieningen voor kinderopvang. De stedenbouwkundige situatie van bepaalde zones is problematisch, in het bijzonder de gelijkvloerse vloerplaat van het flatgebouw "blok 16", waardoor ongedefinieerde, onopvallende en onveilige ruimtes ontstaan.

Het project omvat daarom de bouw van een Franstalig kinderdagverblijf van 700 m² voor 49 kinderen, en een eigen buitenruimte van minstens 80 m². Het nieuwe volume van de crèche, tegen de vloerplaat, zal de situatie verbeteren door een gebouw met twee verdiepingen te ontwikkelen om de helling in te halen en de problemen in verband met te grote hoogteverschillen op te lossen. Het zal ook de toegang rond de basis van het gebouw reorganiseren, waardoor een betere sociale controle ontstaat.

Dit project wordt opgevolgd door het Bouwmeester-Maître architectenteam.


© AgwA
© AgwA
© AgwA
© Séverin Malaud - urban.brussels
19-09-2023

Kinderdagverblijf blok 16 Infrastructuren

Project in uitvoering
Kinderdagverblijf

Begroting

1 651 297,22 €

86 910,38 €

+ 690 866,40 €

2 429 074,00 €

Project

AgwA

Informatie

  • 49 plaatsen in kinderdagverblijven