Wiels aan de Zenne (2018 - 2022)

Het project betreft de heraanleg van de Monnikenstraat en de Genuastraat, twee straten rondom de Sint-Antoniuskerk.

Het doel is een coherente publieke ruimte te creëren, in samenhang met het voorplein van de Sint-Antoniusstraat en de Paduastraat.

Er gaat specifieke aandacht naar de vergroening van de openbare ruimte met de aanplanting van nieuwe bomen. Ook het integrale beheer van regenwater kreeg bijzondere aandacht in het project. Tot slot zorgt de heraanleg voor een rustigere straat die meer tegemoetkomt aan de verschillende weggebruikers.

De heraanleg houdt rekening met recente resp. geplande renovaties van buurtinfrastructuur in de Monnikenstraat: de Sint-Antoniuskerk werd recentelijk omgevormd tot een klimzaal door een privé-partner; de MovyClub zal worden gerenoveerd tot buurtcinema en sociaal-culturele infrastructuur, dankzij het Stadsvernieuwingscontract Koningslaan.


© GRUE
© GRUE
© Séverin Malaud - urban.brussels
© Séverin Malaud - urban.brussels
20-02-2024

Monnikenstraat, 1 Openbare ruimten

Project in uitvoering

Begroting

720 524,00 €

0,00 €

720 524,00 €

Project

GRUE