Divercity

Vroegegroenten - Luttrebrug (2009 - 2013)

In Vorst wil het project Divercity komen tot een openbare ruimte die ten dienste staat van het gemeentelijke leven. De gemeente kocht een groots terrein aan van meer dan 6.000 m2 langs de Luttrebruglaan dat beschouwd wordt als de belangrijkste grondreserve voor de bouw van nuttige voorzieningen voor de wijk. Momenteel is dit een braakliggend terrein, eigenlijk een restruimte, gevormd door de kruising van twee overhangende spoorlijnen.

De uitdaging van het Wijkcontract bestaat eruit om van de plaats opnieuw een ontmoetingsplaats voor de mensen te maken, om het industriële verleden te overstijgen en om het terrein uit haar isolement te halen door er verschillende collectieve, nuttige voorzieningen te vestigen met respect voor de bestaande landschappelijke richtsnoeren. Het project streeft ernaar om de site naar de toekomst te leiden door te zorgen voor een plaats waar men ervaringen kan uitwisselen, kan samenkomen door er verschillende functies in te planten. Het project Divercity wil ook de richtlijnen rond ecologisch bouwen nastreven (energiezuinig gebouw, specifiek aandacht voor de materiaalkeuze, enz.) rond biodiversiteit en rond waterbeheer.

Het project focust op de volgende acties:

  • aanleg van een ruim openbaar park met speelpleinen, een collectieve moestuin, enz.;

  • oprichting van een opleidingscentrum voor horecaberoepen met een leerrestaurant;

  • opstart van een kinderdagverbllijf met 36 plaatsen;

  • oprichting van een dagverblijf voor ouderen;

  • opstart van een lokaal steunpunt van het Jeugdhuis van Vorst.


© Séverin Malaud - urban.brussels
© Serge Brison - urban.brussels - 2016
© Serge Brison - urban.brussels - 2016
© Serge Brison - urban.brussels - 2016
12-09-2016

Luttrebruglaan, 140 Gemengde projecten

Project gerealiseerd in 2016
Leefklimaat

Begroting

5 721 578,97 €

1 037 795,78 €

728 632,75 €

+ 677 400,00 €

8 165 407,50 €

Project

SM V+/MSA

10-02-2016

Informatie

  • 36 plaatsen in kinderdagverblijven