Faciliteiten en lokalen voor verenigingen

Bosnië (2012 - 2016)

Het Ecole Centrale des Arts et Métiers (ECAM) ligt tussen de Schietbaanstraat, de Fernand Bernierstraat en de Théodore Verhaegenstraat en wordt vandaag tijdelijk gebruikt door verenigingen. In deze dichtbebouwde en -bevolkte buurt vormt de heraanleg van dit huizenblok de gelegenheid om groene ruimten, woningen, sportvoorzieningen, een opvangstructuur voor het jonge kind en voorzieningen voor de jongeren in de buurt te ontwikkelen. Bij de renovatie van de gebouwen gaat er specifiek aandacht naar de verbetering van hun energieprestatie (zeer lage energie).

Rekening houdend met de lange termijnen voor de herwaardering van de site, worden culturele, sociale, sociaal-educatieve en artistieke activiteiten voorgesteld op basis van een projectoproep, voor een voorlopig gebruikt tot de start van de werken.

Volgende acties staan op het programma :

  • de bouw van een stadspark binnen het huizenblok, met het voorstel van speel- en ontspanningsruimten, en waarbij een efficiënte verdeling van de gebouwen gegarandeerd wordt;

  • de inrichting van lokalen en ateliers ter beschikking van de lokale verenigingen, in het bijzonder die die actief zijn op het vlak van sociale samenhang en jongeren;

  • de uitbouw van meerdere sportzalen (gym, dans, gevechtssporten, volleybal, ...) met vestiaires en lokalen voor diensten, tijdens de schooluren gebruikt door de buurtscholen;

  • de afbraak en de heropbouw van het gebouw, Théodore Verhaegenstraat 110, om er een overdekte buitendoorgang naar het park en een toegangsweg voor de hulpdiensten tot het huizenblok van te maken.


© Séverin Malaud - urban.brussels
© Séverin Malaud - urban.brussels
© Séverin Malaud - urban.brussels
© Séverin Malaud - urban.brussels
17-10-2017

Schietbaanstraat, 14-16 Infrastructuren

Project in uitvoering
Kinderdagverblijf

Begroting

6 040 099,72 €

1 177 284,93 €

2 532 465,75 €

+ 4 806 331,20 €

14 556 181,60 €

Project

AgwA architectes

Informatie

  • 149 plaatsen in kinderdagverblijven
  • Zeer lage energie