Gemeenteplein en Kunst in de stad

Cinema Belle-Vue (2009 - 2013)

De constante opstopping op het Gemeenteplein door het parkeergedrag van de automobilisten zorgt ervoor dat de voetgangers zich niet vlot kunnen verplaatsen. Bovendien geeft deze situatie aanleiding tot een gevoel van onveiligheid. Door middel van een volledige heraanleg kan men het plein opnieuw een structurerende rol geven en kan men haar historische karakter in de schijnwerpers plaatsen.

Samen met de Pradostraat en de Graaf van Vlaanderenstraat wil men het geheel heraanleggen zodat de zwakke weggebruiker dominant aanwezig kan zijn in een gezellige openbare ruimte.

Gezien het gebrek aan kunstwerken en gezien de levenskwaliteit in de wijk verbeterd moet worden, wil het project "Art dans la ville/Kunst in de stad" een kunstwerk realiseren dat een plaatsje krijgt op het heraangelegde Gemeenteplein. Op die manier zal dit een voorbeeldproject worden op het vlak van openbare ruimte.


© Marc Detiffe - urban.brussels - 2014
© Marc Detiffe - urban.brussels - 2014
© Marc Detiffe - urban.brussels - 2014
© Marc Detiffe - urban.brussels - 2014
20-11-2016

Gemeenteplein Openbare ruimten

Project gerealiseerd in 2014
Leefklimaat, Openbare ruimten

Begroting

290 390,06 €

47 629,58 €

1 441 621,13 €

+ 296 553,07 €

2 076 193,84 €

Project

A Practice

24-10-2014